Als Directie en medewerkers van Het Berenbos, leveren we kwalitatief goede kinderopvang en dat willen we ook in de toekomst, blijven bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogische beleid en aan de uitvoering daarvan.

In het pedagogische beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen.
Het pedagogische beleid is daarom gebaseerd op een visie, op de ontwikkeling van kinderen en opvoeden. Zowel medewerkster als ouders zijn in het totstandkomingproces hiervan betrokken.
We beschrijven hoe wij werken aan de vier competenties die genoemd worden in de wet kinderopvang; de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen.
Het pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op de locatie van Het Berenbos of is te downloaden.

 

 

Word
Pedagogisch Beleidsplan Het Berenbos 2018
Word [450.0 KB]
Download (4 downloads)
Word
2017 Infoboekje Het Berenbos
Word [14.0 MB]
Download (2 downloads)
Word
Jaarverslag bommel de beer 2017 site
Word [13.5 MB]
Download (1 download)

 

Kinderopvang enquête/ tevredenheid van ouders 

Om de twee jaar gaat er bij ons een enquête uit om te kijken of u als ouder/verzorger nog tevreden bent over onze diensten. Hieronder treft u het laatste verslag aan van deze enquête.  

Uiteraard zijn we dan ook zeer trots op ons mooie gemiddelde cijfer van een 8.!!

 

Word
Uitslag van de klanttevredenheids enquete van BSO die is gehouden op 30 maart 2015
Word [1.4 MB]
Download (1 download)

Privacy Statement

Word
Privacy Statement 2018
Word [3.5 MB]
Download (1 download)