Als Directie en medewerkers van Het Berenbos, leveren we kwalitatief goede kinderopvang en dat willen we ook in de toekomst, blijven bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogische beleid en aan de uitvoering daarvan.

In het pedagogische beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen.
Het pedagogische beleid is daarom gebaseerd op een visie, op de ontwikkeling van kinderen en opvoeden. Zowel medewerkster als ouders zijn in het totstandkomingproces hiervan betrokken.
We beschrijven hoe wij werken aan de vier competenties die genoemd worden in de wet kinderopvang; de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen.
Het pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op de locatie van Het Berenbos of is te downloaden.

 

 

Pedagogisch Beleidsplan Het Berenbos 2019
Word – 454,5 KB 918 downloads
2018 Infoboekje Het Berenbos
Word – 13,5 MB 1020 downloads
Jaarverslag Bommel De Beer 2019
PDF – 947,7 KB 495 downloads

 

Kinderopvang enquête/ tevredenheid van ouders 

Om de twee jaar gaat er bij ons een enquête uit om te kijken of u als ouder/verzorger nog tevreden bent over onze diensten. Hieronder treft u het laatste verslag aan van deze enquête.  

Uiteraard zijn we dan ook zeer trots op ons mooie gemiddelde cijfer van een 8.!!

 

Uitslag van de klanttevredenheids enquete van BSO die is gehouden op 30 maart 2015
Word – 1,4 MB 979 downloads

Privacy Statement

Privacy Statement 2018
Word – 3,5 MB 998 downloads