Doel van de oudercommissie is de communicatie tussen Het Berenbos en de ouders te bevorderen en daarmee de kwaliteit van de zorg in het kinderdagverblijf /BSO te bewaken. De oudercommissie bestaat uit vijf tot acht ouders/ verzorgers, die gekozen worden tijdens de jaarvergaderingen. Medewerkers of de directrice hebben geen zitting in de oudercommissie. Wel wordt de directrice enkele keren per jaar uitgenodigd tijdens een vergadering om zaken toe te lichten. De oudercommissie vergadert ongeveer 6 maal per jaar.

De taken van de oudercommissie zijn o.a. het verstrekken van relevante informatie aan de ouders en of verzorgers tijdens thema avonden, of door middel van informatiebrochures, het adviseren van de leiding in beleidszaken het helpen van de leiding bij allerlei activiteiten. 

 

Op dit moment bestaat de Ouder Commissie uit

  

  • Mevr. Karin Booysen, Voorzitter

  • Mevr. Desiree Assink, penningmeester

  • Mevr. Jacqueline Doeschot-Everink  Notulist

  • Mevr. Manon Lorkeers, lid
  • Mevr. Anouk Geelen- Vossebeld, lid
  • Mevr. Marloes Putman, lid
  • Mevr Anouk Ter Avest, lid

      

 

    In de hal van het kinderdagverblijf en de BSO hangt een lijst met namen met hierop de telefoonnummers van de bovengenoemde OC-leden.

U kunt de oudercommissie ook via e-mailadres bommeloc@gmail.com benaderen.

 

 

06.01 Regelement Oudercommissie
Word – 55,5 KB 987 downloads