Op dit moment hebben we twee groepen bij de BSO.

* Namelijk BSO Het Berenbos deze zit inpandig bij KDV Bommel de Beer

* En BSO Het Speelhonk deze is gelegen op het WVV terrein. 

BSO Het Berenbos bestaat uit maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 6 jaar.

De kinderen hebben t/m groep 4 ook enkele middagen vrij de zogenaamde adv dagen. Dit zijn ongeveer 12 middagen in een schooljaar. Ook dan is voor hen Het Berenbos geopend.  De groep kent 2 vaste leidsters bij een bezetting van meer dan 10 kinderen.

BSO Het Speelhonk heeft  plaats voor 20 kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar. In deze groep is het speelgoed/computerspellen e.d. aangepast. Net als BSO het Berenbos heeft ook deze groep bij volle bezetting 2 vaste leidsters.

Vanzelfsprekend hebben al onze leid(st)ers (pedagogisch medewerksters) de benodigde opleidingen afgerond. Dit houdt in dat zij allen tenminste in het bezit zijn SPW3.

Daarnaast mag u van hen verwachten dat zij handelen zoals in ons pedagogisch beleidsplan is vastgelegd.

Onze medewerker staan positief tegenover opvoeding en opvang in groepsverband. Zij gaan graag met kinderen om en zijn in staat vertrouwensrelaties aan te gaan met kinderen en ouders. Zij hebben respect voor, en houden rekening met, verschillende sociale en culturele achtergronden van de kinderen en ouders.

Per 10 kinderen staat er 1 pedagogische medewerker op de groep. 

 

Vervoer

VERANTWOORDELIJKHEID

Het vervoer , in de Stynt, van de kinderen van de basisschool naar de Buitenschoolseopvang geschiedt onder verantwoordelijkheid van Het Berenbos.

VERVOER DOOR DERDEN

Met de uitstapjes kan het zijn dat wij taxi ter Doest inschakelen voor het vervoer. Dit is een erkend taxibedrijf met gekeurde bussen. Op deze dag zijn wij als leidsters van BSO Het Berenbos verantwoordelijk voor de kinderen.  Ouders wordt altijd van tevoren d.m.v. daarvoor bestemde formulieren om toestemming gevraagd voor uitstapjes met de kinderen.

VERVOER NAAR HUIS

De ouders/ verzorgers dragen zelf zorg voor het vervoer van de kinderen van Het Berenbos naar huis. Indien kinderen zelfstandig, dat wil zeggen zonder begeleiding, naar huis mogen, wordt dit schriftelijk vastgelegd en geschied dit daarna onder verantwoordelijkheid van de ouders

 

                               Het team van Het Berenbos

 

 

Ik ben Sandra Veehof-Vaanhold geboren in 1971, en opgegroeid in Beckum. In 2002 heb ik samen met mijn man besloten om een kinderdagverblijf en een paar jaar later een BSO te gaan opzetten in Hengevelde.

Dit doen we nu alweer 14 jaar. Iedere dag is weer een uitdaging in ons vak! 

We proberen uiteraard een tweede huis aan te bieden waar veiligheid , gezelligheid en geborgenheid de speer punten van zijn. Maar ook altijd oog hebben voor kwaliteit en het luisteren naar de wensen van ouders en kinderen maakt Bommel de Beer bijzonder!

Met ons team werken we volgens onze pedagogische visie en geven zo kinderen optimale  ondersteuning in hun ontwikkeling.

Tot slot wil ik graag de ouders bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben, dat jullie je dierbaarste toevertrouwen aan ons. Wij doen er alles aan om jullie kinderen een zo leuk en leerzaam mogelijke tijd te geven in onze kinderopvang .Het is tenslotte zo dat als de kinderen vrolijk zijn en plezier hebben, dan zijn wij pas tevreden en bereiken wij ons doel!

Met vriendelijke groeten   Sandra Veehof-Vaanhold

 

 

 

Hallo ouders/verzorgers ,

Mijn naam is Jonell Bouwman, 26 jaar en woonachtig in Haaksbergen.
Ik heb mijn diploma pedagogisch medewerker niveau 3 en 4 behaald.
Vanaf februari mag ik mij voorstellen als invalkracht binnen het team van bommel de beer.
Tijdens mijn opleiding heb ik ook al stage gelopen bij kinderdagverblijf bommel de beer, hier heb ik veel van geleerd en dit heb ik met heel veel plezier gedaan.
Ik kijk erg uit naar de leuke tijd die gaat komen met de kinderen, ouders en collega’s!
Werken met kinderen is het leukste wat er is!
Ik vind het belangrijk dat het kind zich veilig en vertrouwd bij mij voelt, zodat het zichzelf kan zijn en zich goed kan ontwikkelen naar zijn/haar behoefte.
Samen het leven ontdekken, beleven en leren op een pedagogische spelenderwijs.

 

Hallo.....,
Ik ben Marion Temmink geboren in 1972 in Neede. Hier woon ik nog steeds met mijn man Hans en onze 2 zonen Jordi en Niek. 

Sinds Juni 2008 ben ik werkzaam bij Kinderdagverblijf Bommel de Beer als pedagogisch medewerker. Op de dinsdag de hele dag en vrijdagochtend ben ik te vinden op de peutergroep De Honingbijtjes en op de dondersdg middag op de BSO het Berenbos.

 

Mijn werk doe ik met veel plezier. Elke dag de kinderen op een speelse manier iets aanleren en  begeleiden tijdens hun ontwikkeling.
Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij ons en
dit probeer ik de kinderen dan ook zoveel mogelijk te bieden.

In mijn vrije tijd wandel ik graag. Uitstapjes maken met mijn man en lekker genieten van alles wat er op mijn pad komt. 

Ik ben Janin Elkink geboren in 1970 te Hoogeveen.

Opgegroeid in Diepenheim en woon nu met mijn man en onze 3 jongens Luuk, Freek en Sjaak in Markelo.

Ik werk inmiddels alweer 10 jaar als pedagogisch medewerkster bij Bommel de Beer.

Op maandagmorgen ben ik  te vinden op de peutergroep de Honingbijtjes, maandagmiddag en de hele donderdag bij de Knorretjes en dinsdagmiddag op de bso Het berenbos.

Doe mijn  met werk met heel veel liefde en plezier.

In mijn vrije tijd doe ik aan spinning , kook ik graag en ga graag op pad met mijn mannen.

 

Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Ilse Broshuis, ik ben 21 jaar oud en kom uit Hengevelde. 

Afgelopen jaar ( 2021) heb ik mijn pedagogische medewerker niveau 3 diploma behaald en ik mag dit jaar de BBL opleiding pedagogisch medewerker niveau 4 volgen bij Bommel de Beer. En hoop dit aan het eind van het schooljaar te behalen. 

In mijn vrije tijd spreek ik graag met mijn vriendinnen af en gaan we graag samen naar feestjes. Ook vind ik het leuk om te winkelen en ben ik graag bezig met het verzorgen van mijn dieren. Ook sport ik 2 keer in de week in Hengevelde daar doe ik aan handbal. 

Ik werk sinds het behalen van mijn niveau 2 diploma helpende zorg bij Livo het Wiedenhof in Haaksbergen.