Brengen en halen

VOORSCHOOLSE OPVANG

‘s morgens kunnen de kinderen tussen 7:30 en 8:15 uur worden gebracht. Deze opvang wordt apart genoemd op de nota.  Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen dan aansluitend naar school. In de vakantieperiodes kunnen de kinderen vanaf de “normale” tijd dus 07:30 uur gebracht worden, maar ook dan kan er gebruik worden gemaakt van de verlengde opvang vanaf 07:00 uur.

NASCHOOLSE OPVANG

De kinderen worden uit school opgehaald door onze pedagogisch medewerker(s), de ouders kunnen de kinderen tussen 16:30 en 18:00 uur (lange middag) ophalen.

Deze vaste tijdsindeling is voor de leiding en de kinderen erg belangrijk ten behoeve van de rust en de speelsfeer in het Berenbos. In overleg met de groepsleiding kunnen kinderen eventueel eerder gehaald worden. Het kind wordt alleen meegegeven aan de vast haal- en brengouder (of verzorger). Hier wordt uitsluitend van afgeweken als de ouders dit vooraf, duidelijk hebben doorgeven aan de leiding van Het Berenbos. 

Activiteiten

Na school zijn kinderen vaak moe en hebben ze niet vaak meer zin in een activiteit. Wel wordt er iedere week door de leidsters een nieuwe activiteit bedacht; te denken valt aan, kleien, beeldjes van gips maken, koekjes bakken, etc. Ook hier geldt dat de individualiteit van het kind wordt gerespecteerd. Deelname aan activiteiten is dus niet verplicht er moet vrijheid zijn voor eigen keuzes.  Bij buitenspelen en spelen in de speelruimte doen leidsters ook actief mee met (een gedeelte van) de kinderen bij groepsspelletjes of fantasiespelen.

Extra opvang/wisselen

Incidenteel gebruik maken van andere dagen dan overeen gekomen is, is mogelijk voor zover de planning dit toelaat. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit met de groepsleiding overleggen. Extra uren worden in rekening gebracht.

In bijzondere gevallen is zonder extra kosten wisselen van een dagdeel mogelijk , d.w.z. een vast dagdeel niet komen en daarvoor een ander niet overeengekomen dagdeel komen. Dit is echter alleen mogelijk binnen een week (ma. t/m vr.)en als de bezetting het toelaat. Het is uiteraard niet de bedoeling feestdagen waarop het Berenbos gesloten is of ziekte- vakantiedagen van kinderen op deze manier ingehaald worden.